Skolskjuts avvikelser
Allmänna uppgifter
In rapportör e-post
Önskar svar
Avvikelse
Fast förare
Elev

Så behandlar Stadsmiljöförvaltningen personuppgifter. Det är stadsmiljönämnden som är personuppgiftsansvarig för den behandling som Stadsmiljöförvaltningen utför. I samband med att du skickar in blanketten så behandlas de personuppgifter som lämnats för att kunna administrera ärendet. Vi behandlar personuppgifter för att kunna utreda ärendet, koppla det till rätt resa och för att kunna lämna relevant återkoppling i ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer här: www.goteborg.se/dinapersonuppgifterstadsmiljoforvaltningen

Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen Box 2403 403 16 Göteborg

Besöksadress: Köpmansgatan 20 www.goteborg.se/stadsmiljolforvaltningen Telefon: 031-365 00 00